Ronozyme Rumistar verhoogt de verteerbaarheid van ingekuilde maïs

De nieuwe maïsoogst staat voor de deur. De opbrengst en de kwaliteit vallen nog af te wachten maar de warme en droge zomer zal vermoedelijk - net als in 2018 - zorgen voor een grote variatie in voederwaarde. Het schakelen van oude naar verse kuilmaïs vraagt daarom de nodige aandacht. Naast een analyse van de nieuwe kuil kunnen het gedrag van de koeien, de melkproductie en de mestkwaliteit je veel vertellen over de verteerbaarheid van de nieuw maïskuil.

https://www.qualifeed.be/img/user/user1/maiskuil.jpg

 
De verteerbaarheid van maïskuil hangt sterk af van het hakselstadium en de inkuilduur. De voederwaarde is het hoogst bij een goed afgerijpte kolf met een droge stof (DS) gehalte van minimum 35%. Hoe rijper de kolf, hoe hoger het DS gehalte en hoe hoger ook de bestendigheid van het zetmeel.

Tijdens het inkuilproces neemt de bestendigheid van het zetmeel af: verse maïskuilen bevatten gemiddeld dubbel zo veel bestendig zetmeel als oudere kuilen. Bestendig zetmeel is een efficiënte bron van glucose, maar als er té veel bestendig zetmeel wordt gevoederd (> 1400 g/koe/dag), verloopt de vertering in de darm duidelijk minder efficiënt. Een overmaat aan bestendig zetmeel kan op die manier resulteren in dikke darm verzuring. Het risico op verteringsproblemen na het opstarten van de nieuwe maïskuil is het hoogst tijdens de eerste 4 maanden. Daarna zijn de verteerbaarheid en de stabiliteit het hoogst.

 

 

Nieuwe versus oude maïskuil: wat is het verschil?

Ouderdom van de kuil

Suikers

Zetmeel verteerbaarheid

NDF verteerbaarheid

Oplosbaar eiwit

Aantal micro-organismen

1 – 7 d

Hoog

Laag

Laag

Laag

Stijgend

7 – 42 d

stabiel

Laag

Laag

Laag

Hoog

42 – 120 d

stabiel

Intermediair

Intermediair

Intermediair

Dalend

> 120 d

stabiel

Ideaal

Ideaal

Hoog

Laag

 

Ronozyme Rumistar

Rumistar is een geregistreerd alfa-amylase enzym van DSM verhoogt de verteerbaarheid van het maïszetmeel in de pens en de darm. De afbraakproducten van zetmeel in de pens (oligosacchariden) vormen een voedingsbodem voor de celwand-afbrekende bacteriën (= prebiotisch effect). Rumistar stimuleert daardoor niet enkel de zetmeelvertering maar ook de vezel- of NDF vertering. Deze is bij verse maïskuilen het laagst. De toename van de vezelvertering leidt zelfs tot een zichtbaar effect op de meststructuur.

 

Het gebruik van Rumistar is het meest aangewezen:

  • Tijdens de eerste 4 maanden na het inkuilen van deegrijpe maïs
  • Bij maïskuilen met een hoge zetmeelbestendigheid (> 27%)
  • Bij rantsoenen met een hoge inclusie van maïskuil: > 8 kg DS/totaal rantsoen

 

Praktijkproef bevestigt positief effect op verteerbaarheid en melkproductie

De verhoogde verteerbaarheid van de maïskuil resulteert in méér beschikbare energie en dus in een hogere melkproductie. Dit werd recent nog bevestigd aan de hand van een twee jaar durende proef op een commercieel rundveebedrijf. Koeien die Rumistar toegediend kregen, produceerden meer melk na het schakelen van de oude naar de nieuwe maïskuil. Gedurende het eerst proefjaar lieten de Rumistar koeien de eerste 3 maanden na schakeling 1.2 liter extra melk noteren. In het daarop volgende jaar was dit zelfs + 2.0 liter.

De effecten op de melkproductie zijn duidelijk het grootst gedurende de eerste 4 maanden na de schakeling van oud naar nieuw. Hier vindt u een samenvatting van de proef.

 

Aan de slag met Ronozyme Rumistar?!

Dosering: 12,5 g Ronozyme Rumistar per koe en per dag (vb. via eiwitcorrector of mineraalmengsel).

Het enzym is eveneens verkrijgbaar onder vorm van een aanvullend diervoeder (100 gram per koe en per dag). Raadpleeg uw contactpersoon bij DSM voor meer informatie hieromtrent!

 

Meer info over Ronozyme Rumistar:

 

Follow us on

Twitter Facebook LinkedIn DSM Nutritional Products

Contact us

DSM Nutritional Products NV
Dorpstraat 4
B-9800 Deinze-Belgium
Tel.: +32 9 381 12 20
Fax: +32 9 386 86 37
Mail: info qualifeed be

Directions


@Qualifeed_DSM

 
footer image