We make it possible !

In een wereld waar 821 miljoen mensen honger lijden en meer dan 650 miljoen mensen zwaarlijvig zijn, ijvert DSM al jaren voor een gezonde voeding voor iedereen. Dat hierbij ook rekening dient gehouden met de beperkingen die onze planeet ons oplegt, is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. 

 

Op het eerste gezicht lijkt het duurzaamheidverhaal nog een "ver van ons bed" verhaal, maar dat is het allerminst! Ook de mengvoerindustrie krijgt steeds meer te maken met specifieke vragen van afnemers omtrent het duurzaam omgaan met grondstoffen en het beperken van de emissies. Een paar voorbeelden:

  • Voeders zonder soja-eiwit
  • laag-eiwit voeders
  • non-gmo voeders
  • voeders zonder ingrediënten van dierlijke herkomst
  • voeders met eisen omtrent de carbon footprint of andere indicatoren
  • ...

Ook binnen het DSM duurzaamheidsbeleid krijgen de volgende thema's de nodige aandacht:

  • Reductie van de stikstofemissies
  • Reductie van broeikasgassen
  • Bescherming van het mariene leven
  • Preventie van antimicrobiële resistentie

 

Voederadditieven?

Aan bovenstaande thema's wordt momenteel hard gewerkt. Voederadditieven kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Denk daarbij onder meer aan benzoëzuur dat eerder al door de Nederlandse autoriteiten werd erkend om de ammoniakemissie uit varkensvoer te reduceren, alsook aan enzymen die het mogelijk maken om meer efficiënt om te gaan met eiwit- en vezelrijke voedermiddelen. Een ander, recent voorbeeld is Bovaer, een additief dat in staat is om de methaanemissie bij rundvee te reduceren. 

Maar wie denkt dat het toevoegen van één of meerdere additieven aan het voer zal volstaan om de klus te klaren, is er aan voor de moeite. De kosten hiervoor kunnen meestal niet zomaar doorgerekend worden naar de veehouder en wat met de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van de maatregel?

 

Duurzaamheidsconcepten

De realiteit zal dus complexer zijn. Naast het toevoegen van bepaalde additieven dient er wellicht ook geschaafd aan de grondstofsamenstelling en zelfs aan de nutriëntgehalten. Op die manier kunnen duurzaamheidsconcepten worden ontwikkeld die betaalbaar, efficiënt en controleerbaar zijn. DSM kan u hierbij helpen.

Deze concepten zullen bovnedien in nauw overleg met de andere partners van de voedselketen (retail, distributie...) dienen ontwikkeld.

Naast de eerder genoemde voederadditieven, kunnen ook Balancius, Rovimix Hy.D en andere DSM vitamines een belangrijke rol spelen in dergelijke concepten. Ook met Veramaris heeft DSM geïnvesteerd in een milieuvriendelijke productie van omega-3 vetzuren.

 

DSM SustellTM

Om de ontwikkeling van deze concepten mogelijk te maken, is het van groot belang dat er ook betrouwbare tools beschikbaar zijn om het effect van voeraanpassingen te simuleren en de verschillende emissies te berekenen. Er circuleren de jongste jaren heel wat cijfers, maar die zijn lang niet allemaal up to date en betrouwbaar.

Ontdek DSM's nieuwe duurzaamheidsservice SustellTM!

 

Hieronder vindt u alvast een aantal publicaties waarbij de aanpak van DSM inzake duurzaamheid wordt toegelicht.

 

 

Publicaties

There are no data to show
 

Follow us on

Twitter Facebook LinkedIn DSM Nutritional Products

Contact us

DSM Nutritional Products NV
Dorpstraat 4
B-9800 Deinze-Belgium
Tel.: +32 9 381 12 20
Fax: +32 9 386 86 37
Mail: info qualifeed be

Directions


@Qualifeed_DSM

 
footer image